OPENINGSTIJDEN

        MA 1O - 18
        DI O9 - 18
        WO O9 - 18
        DO O9 - 18
        VR O9 - 18.3O
        ZA O9 - 16.3O
        ZO Gesloten

 

12 oktober 2019   65 likes
De zwaardvis (Xiphias gladius) heeft een grijsblauwe rug en een bijna witte buik. Kenmerkend is de extreem lange bovenkaak in de vorm van een zwaard, waar hij zijn naam aan te danken heeft. De vis kan een lengte bereiken van 4,5 meter en een gewicht tot 590 kg. De structuur is stevig en kan rauw, gebakken en gegrild gegeten worden. #zwaardvis #atlantischeoceaan #groteoceaan #Indischeoceaan #sashimi #steak #moot #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #visspecialist #koken #grillen #passievoorvis #puureten The swordfish (Xiphias gladius) has a gray-blue back and an almost white belly. Characteristic is the extremely long upper jaw in the shape of a sword, to which he owes his name. The fish can reach a length of 4.5 meters and a weight of up to 590 kg. The structure is firm and can be eaten raw, fried and grilled. #swordfish #atlanticocean #pacificocean #indianocean #sashimi #steak #moot #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #fishspecialist #cooking #grill #passionforfish #purefood
13 september 2019   27 likes
Pietermannen komen vooral voor in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan, de Noordzee en de Middellandse Zee. De huid is wit/zilver-kleurig, voorzien van geel/bruine vlekken met kenmerkende lichtblauwe strepen en vlekken.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ De smaak lijkt sterk op die van Noordzeetong en het visvlees is stevig van structuur. Je kunt de vis op verschillende manieren klaarmaken: koken, bakken of grillen. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #pieterman #trachinusdraco #atlantischeoceaan #noordzee #middellandsezee #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #visspecialist #koken #bakken #grillen #passievoorvis #puureten⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Weevers are mainly found in the eastern part of the Atlantic, the North Sea and the Mediterranean Sea. The skin is white/silver-colored with yellow/brown spots with characteristic light blue stripes and spots.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ The taste is very similar to the sole and the fish meat has a firm structure. You can prepare the fish in various ways: cooked, baked or grilled.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #weever #trachinusdraco #atlanticocean #northsea #mediterraneansea #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #fishspecialist #cooking #oven #grill #passionforfish #purefood
30 augustus 2019   23 likes
Heerlijk begin van het weekend: Fines de Claires uit de bassins van het schiereiland Oléron in Frankrijk. Deze oesters worden, eenmaal rijp en volwassen, gezuiverd in oude zoutpannen (Claires) of slikkengebieden met kleibodem. Waar ze twee maal daags door het getij met zeewater worden gespoeld en het zoutgehalte verandert door het zoete water dat uit de bodem opwelt. Hierdoor worden de oesters voller en vleziger, fijner van smaak en minder zout.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #oesters #finesdeclaires #oleron #marennesoleron #leshuitresmarennesoleron #oleronheemstede #aerdenhoutenomstreken #visspecialist #passievoorvis #puureten⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wonderful start of the weekend: Fines de Claires from the basins of the Oléron peninsula in France. Once ripe and mature, these oysters are purified in old salt pans (Claires) or mudflats with clay soil. Where they are rinsed twice a day through the tide with seawater and the salt content changes due to the fresh water that springs up from the soil. This makes the oysters fuller and meatier, more refined in taste and less salty.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #oysters #finesdeclaires #oleron #marennesoleron #leshuitresmarennesoleron #oleronheemstede #aerdenhoutenomstreken #fishspecialist #passionforfish #purefood
29 augustus 2019   137 likes
#vacature #personeel #verkoopmedewerkster #verkoopmedewerker #gezocht #parttimebaan #oleronheemstede ##aerdenhoutenomstreken #visspecialist #passievoorvis #puureten
23 augustus 2019   36 likes
De huid van de schol is aan de rechterkant groenbruin en heeft heldere oranje stippen. De ogen van de schol zitten ook aan de rechterkant. Aan de linkerkant (de blinde zijde) is de schol wit. De smaak is neutraal en de structuur zacht. Filets zijn graatvrij, stevig, mager en bevatten veel goede bouwstoffen. Een hele schol kan gegrild of gebakken worden. Filets zijn gepaneerd of gefrituurd het lekkerst. #schol #pleuronectesplatessa #atlantischeoceaan #noordzee #oostzee #middellandsezee #kw45 #annahendrika #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #visspecialist #passievoorvis #puureten The skin of the plaice is on the right side greenish brown and has bright orange dots. The eyes of the plaice are also on the right. On the left side (the blind side) the plaice is white. The taste is neutral and the structure soft. Filets are bone-free, sturdy, lean and contains a lot of good nutrients. A whole plaice can be grilled or fried. Filets are the tastiest breaded or fried. #plaice #pleuronectesplatessa #atlanticocean #northsea #balticsea #mediterraneansea #kw45 #annahendrika #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #fishspecialist #passionforfish #purefood
16 augustus 2019   26 likes
De zeeduivel eet hoofdzakelijk macrofauna en vis, die hij door zijn open kaken naar binnen zuigt. Doordat hij op de bodem ligt is hij met zijn gemarmerde tekening bijna niet te onderscheiden van zijn ondergrond en dus nagenoeg onzichtbaar voor zijn prooien. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ De zeeduivel heeft stevig blank vlees, met een zachte, zoete smaak zonder noemenswaardige graten. Je kunt de vis op verschillende manieren klaarmaken: als filet, en papilotte, in de koekenpan, oven, grillen of op spiesjes voor de bbq. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #zeeduivel #lophiuspiscatorius #atlantischeoceaan #middellandsezee #filet #enpapilotte #koekenpan #oven #grill #bbq #oleronheemstede #visspecialist #passievoorvis #puureten⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ The monkfish mainly eats macrofauna and fish, which it sucks in through its open jaws. Because it lies on the bottom, it is almost indistinguishable from its surface and therefore with its marbled drawing practically invisible to its prey.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ The monkfish has firm white meat, with a soft, sweet taste without significant bones. You can prepare the fish in various ways: as filet, en papilotte, in the frying pan, oven, grilled or on skewers for the bbq.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #monkfish #lophiuspiscatorius #atlanticocean #mediterraneansea #filet #enpapilotte #fryingpan #oven #grill #bbq #oleronheemstede #fishspecialist #passionforfish #purefood
10 augustus 2019   31 likes
De papegaaivis is familie van de baarsachtigen en dankt zijn naam aan de opvallende bek, die lijkt op de snavel van een papegaai. Deze bijzonder kleurrijke vis komt voor in tropische wateren, waar het zich voedt met de algen en wieren die op koraalriffen groeien. Daarnaast gebruikt de papegaaivis zijn sterke tanden ook om het koraal te vermalen tot het witte zand dat de stranden in deze gebieden typeert.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ De papegaaivis heeft stevig vlees, een zacht zoete smaak en kun je op verschillende manieren klaarmaken: in zijn geheel, als filet, onder de grill, in de oven of pocheren.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #papegaaivis #scaridaescarus #indischeoceaan #groteoceaan #atlantischeoceaan #oleronheemstede #visspecialist #passievoorvis #puureten #filet #grill #oven #pocheren⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ The parrot fish is related to the perish and owes its name to the striking beak that resembles a parrot beak. This particularly colorful fish is found in tropical waters, where it feeds on algae and seaweed that grows on coral reefs. In addition, the parrot fish also uses its strong teeth to grind the coral into the white sand that characterizes the beaches in these areas.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ The parrot fish has firm meat, a mildly sweet taste and can be prepared in various ways: as a whole, as filet, grilled, in the oven or poached.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #parrotfish #scaridaescarus #indianocean #bigocean #atlanticocean #oleronheemstede #fishpecialist #passionforfish #purefood #filet #grill #oven #poached
22 juli 2019   19 likes
De SummerVibes zijn weer terug bij Oléron! Ons dagelijks aanbod verse vis kan ook op de BBQ.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Denk bijvoorbeeld aan de wild gevangen Atlantische tijgergarnaal. Heerlijk met een frisse salade en sherry-cocktailsausje.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #summervibes #bbq #atlantische #tijgergarnaal #visspiesjes #zalm #tonijn #zeewolf #duurzaamgevangen #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #passievoorvis #proefonsambacht #puureten⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ The SummerVibes are back at Oléron! Our daily range of fresh fish can also be prepared on the BBQ.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Think about the wild-caught Atlantic tiger prawn. Delicious with a fresh salad and sherry-cocktailsauce.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #summervibes #bbq #atlantic #tigerprawn #fishskewers #salmon #tuna #catfish #sustainablefishing #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #passionforfish #artisanaltaste #purefood
19 juli 2019   22 likes
Lekkerbek van kabeljauw met ravigottesaus en rauwkostsalade; heerlijk voor de lunch, als tussendoortje of complete maaltijd⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #lekkerbek #kabeljauw #gadusmorhua #ravigottesaus #salade #lunch #tussendoortje #completemaaltijd #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #passievoorvis #proefonsambacht #puureten ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Fried cod with ravigottesauce and salad; delicious for lunch, as a snack or complete meal⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #friedcod #cod #gadusmorhua #ravigottesauce #salad #lunch #snack #completedinner #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #passionforfish #artisanaltaste #purefood
16 juli 2019   11 likes
Proef ons ambacht: Kabeljauwburger met groenteschijf. Snel, lekker én gezond!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #weekaanbieding #kabeljauwburger #kabeljauw #noorsekabeljauw #gadusmorhua #barentszzee #dagelijksvers #completemaaltijd #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #passievoorvis #proefonsambacht #puureten ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Artisanal taste: Codburger with vegetable disk. Quick, tasteful and healthy!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #weekoffer #codburger #cod #norwegiancod #gadusmorhua #barentssea #dailyfresh #completedinner #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #passionforfish #artisanaltaste #purefood
15 juli 2019   31 likes
Nieuw in ons assortiment: Poké Bowls Dagvers met steeds variërende ingrediënten, super gezond én makkelijk, ook voor onderweg! #nieuw #assortiment #pokebowl #dagelijksvers #completemaaltijd #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #passievoorvis #proefonsambacht #puureten New in our range: Poké Bowls Daily fresh with varying ingredients, very healthy and easy, also on the go! #new #assortment #pokebowl #dailyfresh #completedinner #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #passionforfish #artisanaltaste #purefood
9 juli 2019   14 likes
Proef ons ambacht: Spaanse roerbakmix met zalm, zeewolf en kabeljauw. Gecombineerd met verse groenten.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #weekaanbieding #roerbak #zalm #zeewolf #kabeljauw #spaans #dagelijksvers #completemaaltijd #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #passievoorvis #proefonsambacht #puureten ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Artisanal taste: Spanish stir-fry mix with salmon, catfish and cod. Combined with fresh vegetables.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #weekoffer #stirfry #salmon #catfish #codfish #spanish #dailyfresh #completedinner #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #passionforfish #artisanaltaste #purefood
8 juli 2019   44 likes
Afgelopen weekeinde verzilverde de winnaar @sanderlodder met partner zijn prijs! Onder het genot van een drankje en de liefde en ambacht van gastheer Jan Barnhoorn genoten zij van een compleet verzorgd diner. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Vooraf een heerlijke Hollandse Nieuwe, opvolgend tonijn en zalm sashimi. En als afsluiter, Atlantische tijgergarnaal met gewokte groente en tonijnsalade. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #oleronheemstedejarig #hollandsenieuwe #haring #tonijn #zalm #sashimi #atlantische #tijgergarnaal #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #jansfishdish #passievoorvis #proefonsambacht #puureten⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Last weekend the winner @sanderlodder and his partner cashed in his prize! While enjoying a drink and the love and craftsmanship of host Jan Barnhoorn, they enjoyed a fully catered dinner.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Started with a delicious Dutch New Herring, followed by tuna and salmon sashimi. And finally, Atlantic tigerprawn with stir-fried vegetables and tuna salad.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #oleronheemstedejarig #dutchnewherring #herring #tuna #salmon #sashimi #atlantic #tigerprawn #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #jansfishdish #passionforfish #artisanaltaste #purefood
5 juli 2019   155 likes
Dankzij de stemmen van onze klanten zijn we door naar de finale van de Nationale Haringtest 2019, en hoe!!!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Met rapportcijfer 9,8 het hoogste cijfer van Noord Holland!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Op naar de volgende ronde! Een ISO-gecertificeerd onderzoeksbureau zal binnen nu en volgende week bij ons in de winkel een uitgebreid smaakonderzoek afnemen. De provinciewinnaars worden bekend gemaakt op 7 oktober tijdens de Visbeurs in Spakenburg.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Bekijk de volledige uitslag op: www.nationaleharingtest.nl⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #nationaleharingtest2019 #hollandsenieuwe #haring #clupeaharengus #vangst2019 #omega3vetzuren #duurzaamgevangen #heemstedeenomstreken #oleronheemstede #haringhandelhoek #smedesfinefood #passievoorvis #proefonsambacht #puureten ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Thanks to the votes of our customers, we've reached the final of the National Herring Test 2019!!!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ With a score of 9.8 in North Holland the highest rating!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ On to the next round! An ISO-certified research agency will conduct an extensive taste study at our store between now and next week. The provincial winners will be announced on October 7th during the Visbeurs in Spakenburg.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ View the full results on: www.nationaleharingtest.nl⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #nationaleharingtest2019 #dutchnewherring #herring #clupeaharengus #catch2019 #omega3 #sustainablefishing #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #haringhandelhoek #smedesfinefood #passionforfish #artisanaltaste #purefood
2 juli 2019   15 likes
Proef ons ambacht: Valenciaanse paella met gamba’s en verse kruiden⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #weekaanbieding #paella #gambas #valenciaans #dagelijksvers #completemaaltijd #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #passievoorvis #proefonsambacht #puureten⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Artisanal taste: Valencian paella with prawns and fresh herbs⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #weekoffer #paella #prawns #valencian #dailyfresh #completedinner #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #passionforfish #artisanaltaste #purefood
27 juni 2019   22 likes
SummerVibes bij Oléron! Ideaal voor op de BBQ ons dagelijks wisselende aanbod visspiesjes #summervibes #bbq #visspiesjes #zalm #garnalen #tonijn #zeewolf #duurzaamgevangen #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #passievoorvis #proefonsambacht #puureten SummerVibes by Oléron! Ideal for the BBQ our daily changing range of fish skewers #summervibes #bbq #fishskewers #salmon #tigerprawn #tuna #catfish #sustainablefishing #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #passionforfish #artisanaltaste #purefood
25 juni 2019   16 likes
Proef ons ambacht: zeebaars gevuld met zeekraal, citroen en frisse marinade⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #weekaanbieding #zeebaars #dicentrarchuslabrax #filet #duurzaamgevangen #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #fixfisch #passievoorvis #proefonsambacht #puureten⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Artisanal taste: filled seabass with salicornia cress, lemon and fresh marinade⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #weekoffer #seabass #dicentrarchuslabrax #filet #sustainablefishing #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #fixfisch #passionforfish #artisanaltaste #purefood
21 juni 2019   37 likes
Goed begin van de zomer! Haringparty @cafe_cote #hollandsenieuwe #haring #clupeaharengus #vangst2019 #omega3vetzuren #duurzaamgevangen #heemstedeenomstreken #oleronheemstede #cafe_cote #passievoorvis #ambachtelijk #puureten
18 juni 2019   16 likes
Vorige week is de tweede editie van de landelijke Nationale Haringtest wedstrijd begonnen. Wij hopen de titel ‘Beste haring” te winnen en daar hebben wij de stem van onze klanten bij nodig. Door onze haring te beoordelen, maken wij kans op de provincietitel! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Dus kom bij ons langs om te proeven en beoordeel onze haring vervolgens via www.nationaleharingtest.nl ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #nationaleharingtest2019 #hollandsenieuwe #haring #vlaggetjes #duurzaamgevangen #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #passievoorvis #proefonsambacht #puureten ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Last week the second edition of the National Herring test competition started. We hope to win the title of "Best herring" and we need the help of our customers. By assessing our herring, we have a chance to win the province title! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Come and visit us for a taste and rate our herring via www.nationaleharingtest.nl ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #nationaleharingtest2019 #dutchnewherring #herring #flags #sustainablefishing #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #passionforfish #artisanaltaste #purefood
17 juni 2019   12 likes
Proef ons ambacht: Luxe visbami met gamba’s en verse kruiden⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #weekaanbieding #visbami #gambas #dagelijksvers #completemaaltijd #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #passievoorvis #proefonsambacht #puureten⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Artisanal taste: Luxury fish noodles with prawns and fresh herbs⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #weekoffer #fishnoodles #prawns #dailyfresh #completedinner #aerdenhoutenomstreken #oleronheemstede #passionforfish #artisanaltaste #purefood